A 1330/2011. (X.12.) Korm. határozattal került elfogadásra a Kisméretű Szálló Por (PM10) Csökkentés Ágazatközi Intézkedési Programja.

A határozat tartalmazza mindazon intézkedési lépéseket, terveket, melyekkel a kormány a PM10 koncentrációját szeretné csökkenteni. A határozat a Magyar Közlöny 117. számában jelent meg.