2005-ben hatályossá váltak az Európai Unió 2008/50/EK levegőminőségi irányelvében található, kisméretű szálló porra (részecskére, PM10-re) vonatkozó levegőminőségi határértékek. Ezeknél a határértékeknél hazánk egyes területein még ma is magasabb a szennyezettség, és emiatt kötelezettségszegési eljárás indult Magyarország ellen.

A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségek az EU szabályozás szerint készítettek levegőtisztaság-védelmi intézkedési programokat, azonban ezek ütemezett végrehajtásával sem csökkent kellő mértékben a levegő PM10 szennyezettsége, ezért a Kormány 1330/2011. (X.12.) határozatával a kisméretű szálló por (PM10) csökkentés érdekében ágazatközi intézkedési programot fogadott el.

A Program 2030-ig történő megvalósításához megközelítően 700 milliárd forint felhasználása szükséges. Számítások szerint az intézkedések hatására a PM10 kibocsátás 10-15%-kal csökkenthető, melynek eredményeképpen - nemzetközi tanulmányokat figyelembe véve - átlagosan 10-20%-os PM10 koncentrációcsökkenés érhető el.

A honlap a PM10 program megvalósításának nyomon követését hivatott segíteni.